desen

 

 

Etkinlik
Desen
 

 

DERS

Görsel Sanatlar

SINIF

8

YAKLAŞIK SÜRE

4 Ders saati

TEMEL BECERİLER

Estetik Bilinç kazanma, estetik algının geliştirilmesi ,görsel okuma , Başladığı işi bitirme.

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlar Kültürü

KAZANIM

2. Görsel çalışmalarında ton derecelendirmeleri ile derinlik etkisi oluşturur.
6. Çizgilerin kişiye özgü olduğunu kavrar.
7.Yaptığı çalışmaları sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır.

ARAÇ ve GEREÇLER

Resim kâğıdı, Resim Kalemi

TEKNİKLER

desen

YÖNTEMLER

Anlatım, Örnek Gösterme ,Uygulamalı Çalışma.

DUYUŞSAL ve DÜŞÜNSEL HAZILIK

Öğrencilerden; çeşitli sanatçılara ait desen örneklerini incelemelerini aralarındaki farklılıkları belirlemeleri istenir.

       

 

UYARILAR,BİLGİYİ PAYLAŞMA,UYGULAMA

 

Öğretmen tarfından Desen Tekniği ve Kompozisyonun öğeleri, yerleştirme, ölçü alma hakkında öğrencilere bilgi verir.
Desen çalışmalarında gönüllü bir öğrenci sınıfa model olur. Öğretmen tarafından Sınıf düzeni sağlanır ( “U” biçiminde olması idealdir.)
Öğretmen, çalışma öncesinde modelden ölçü almayı öğrencilere gösterir.
Sonra kara kalemle kâğıda kabaca yerleştirilen figür, zamanla detaylandırılarak desen çalışması tamamlanır.
Öğrencilerin desen çalışmasını yaptıkları yerleri ile modelin her bir öğrenciye karşı değişen duruş açısı iyice tespit edilmelidir. Değerlendirmeler, toplu olarak yapılmalıdır.
Öğretmen değerlendirmeyi öğrencilerinin birbirini değerlendirmesi (akran değerlendirmesi) biçiminde de yapılabilmesi ortamını sağlayarak farklı bakış açısıyla çizgilerdeki kişiye özgü farklılıklar ortaya çıkacaktır.

İdeal erkek figürü oranları

*Figür, sekiz baş yüksekliğinde, iki baş genişliğindedir.

*Göbek çukurundan omuz arasına çizilen dikey çizgi ile iki meme ortadan ikiye ayrılır.

*Aynı çizgi aşağı doğru çizildiğinde apış arası ve bacakların tam ortasından geçer.

*Omuz genişliği, iki baş uzunluğu kadardır.

*Çene altından meme ucuna kadarki mesafe bir baş yüksekliği, kasıklara kadarkimesafe ise iki baş yüksekliği kadardır.

*Her iki dirsek de göbek deliğinin biraz üstünde, aşağı yukarı bel hizasındadır.

*Bilekler kasıklarla aynı hizadadır.

*Avucu açıp eller aşağıya serbest bırakıldığında, elin uzunluğu yüzün uzunluğuna eşittir.

*Kasıklardan ayak parmak uçlarına kadarki mesafe dört baş yüksekliği kadardır.

 Kadın Figürünün İdeal Oranları

*Kadın vücudu yüksekliği 6.5 ile 7.5 baş yüksekliği kadardır.

*Kadın figürü ile erkek figürü arasında bazı farklar vardır.

*Kadın başı, erkeğinkinden daha küçüktür.

*Kadın omuzları, erkeğin omuzlarından daha dardır.

*Göğüsler daha aşağıda, meme uçları da erkeğe göre biraz daha aşağıdadır.

*Kadın beli erkek belinden daha incedir.

*Göbek deliği daha aşağıdadır. 

*Kalçalar nispeten daha büyüktür.

*Çene ile meme ucu oranı bir baş yüksekliği kadardır.

 

 

 

Modelin En ve Boyu Arasındaki Oranını 

*Modele doğru elinizi dirsekten kırmadan uzatmalısınız.

*Bir gözünüzü kapatıp kalemi, ölçüsünü alacağınız modelin başının tepe noktasına gelecek şekilde ayarlamalısınız.

*Başparmağınızı başın alt noktasına kadar kaydırıp sabit tutmalısız.

*Daha sonra tespit ettiğiniz baş ölçüsünü parmağınızı kaydırmadan aşağı veya yanlamas ına kaydırarak modelinizin kaç baş yükseklik ve eninde olduğunu belirleyebilirsiniz.

 

 


Vücudun Mas Yapısı
Mass: (Kitle, blok) Yekpare bir biçimi meydana getiren cisimlere denir. Bir şeyin bütünü, toplu olan şeydir.İnsan vücudu geometriksel olarak üç farklı ölçüde dikdörtgene ayrılır. Bunlar: baş,ğüs ve karın maslarıdır.
Desen çizerken vücudun planlarını geometriksel olarak algılayarak çizmek deseninsağlamlığı ısından önemlidir ve kolaylık sağlayacaktır.
Yukarıda planlar 1. çizimde basit geometrik formlarla, 2. çizimde silindirik formlarla,3.çizimde kübik formlarla ifade edilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME

 

1. Her öğrencinin sürece katılıp katılmadığı değerlendirilir.
2. Uygulama esnasında en çok hoşunuza giden şey ne oldu?
3.ÖğrencilerinÖzdeğerlendirme Formu nu doldurmaları sağlanır. 

Ek Bilgi