aynısından neler oldu

 

Etkinlik
Aynısından Neler Oldu?
28 kasım-26 aralık 2011

 

 

DERS

Görsel Sanatlar

SINIF

8

YAKLAŞIK SÜRE

4 Ders saati

TEMEL BECERİLER

Eleştirel düşünme, sanat aracılığı ile iletişim kurma, karar verme, görsel okuma, estetik algının geliştirilmesi, estetik bilinç kazanma. Sorumluluk alma, Kendini ifade etme, Başladığı işi bitirme.

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanatlar Kültürü

KAZANIM

3. Sanatsal düzenleme ilkelerinden yararlanarak özgün kompozisyonlar oluşturur.
7.Yaptığı çalışmaları sergilemekten ve çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır.

ARAÇ ve GEREÇLER

Atık plastik şişe,pet bardak,Kil, tel, ip, strafor(köpük)çöp şiş, para, mandal, boncuk oyuncak parçaları v.b. atık malzemeler, Mukavva,  karton, silikon yapıştırıcı.

TEKNİKLER

Heykel, Form-İnşaa,  Kolaj (Kartonlarla birim tekrarı çalışması)

YÖNTEMLER

Araştırma, Uygulamalı Çalışma.

DUYUŞSAL ve DÜŞÜNSEL HAZILIK

Öğrenciler, ritim, ahenk, derecelenme, denge, birlik vb. tasarım ilkelerini esas alarak, çevrelerindeki merdiven basamakları, halı motifi, vb tekrar eden birimleri gözlemeleri istenir. Gözlem ve araştırmalarından hareketle kendi araştırdıkları birimlerle oluşturacağı iki ve üç boyutlu çalışma yapmaları istenir.

       

 

UYARILAR, BİLGİYİ PAYLAŞMA,UYGULAMA

 

Öğrencilerin; Ritim, ahenk, derecelenme, denge, birlik vb. tasarım ilkelerini esas alarak, çevrelerindeki merdiven basamakları, halı motifi, vb tekrar eden birimlerden yaptıkları gözlemleri sınıfta paylaşmaları istenir?
Öğrenciler, ritim, ahenk, derecelenme, denge, birlik vb. tasarım ilkelerini kullanarak birim motif tekrarlarıyla oluşturacağı iki ve üç boyutlu çalışmalar yapabilirler.
Örneğin, telleri çıkarılmış ahşap mandallardan oluşan birimleri ahşap tutkalıyla birbirine yapıştırarak, çöp şişleri köpük (strafor) parçalarıyla birbirine bağlayarak, kilden para motifleriyle seramik kaplar oluşturabilir yada atık şişe pet bardaklardan üç boyutlu modüler çalışmalar oluşturabilirler.
Renkli ataşları şerit kartonlara geçirerek, kartonlardan oluşturdukları birimleri tekrar ederek vb. iki boyutlu çalışmalar yapabilirler.
Renkli ataşları şerit kartonlara geçirerek, kartonlardan oluşturdukları birimleri tekrar ederek vb. iki boyutlu çalışmalar yapabilirler.
Yapılan çalışmalar Etkinlik sonunda sınıfta tüm öğrencilerin katılımıyla eleştirilir.

 

 

DEĞERLENDİRME

 

1.Her öğrencinin sürece katılıp katılmadığı değerlendirilir.
2. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlardan yola çıkarak araştırma yapıp yapmadıkları sonucuna varılır.

Ek Bilgi